SUPERVISORY BOARD

Кузатув кенгаши аъзолари

Ф.И.О Лавозими Асосий иш жойи
1 А.Т. Джураев Кузатув кенгаши раиси “ИЭС” АЖ
2 Б.Д. Кариев Кузатув кенгаши аъзоси Иқтисодий тараққиёт ва камбағаликни қисқартириш вазирлиги
3 Р.М. Мамадалиев Кузатув кенгаши аъзоси Энергетика  вазирлиги
4 Ш.Т. Қурбанов Кузатув кенгаши аъзоси Энергетика вазирлиги Касаба уюшмаси раиси
5 Ғ.Р. Равшанбеков Кузатув кенгаши аъзоси “ИЭС” АЖ

Члены Наблюдательного совета

Ф.И.О Должность Основное рабочее место
1 А.Т. Джураев Председатель Наблюдательного совета АО  «ТЭС»
2 Б.Д. Кариев Член Наблюдательного совета Министерство экономического развития и сокращения бедности
3 Р.М. Мамадалиев Член Наблюдательного совета Министерство энергетики
4 Ш.Т. Қурбанов Член Наблюдательного совета Председатель профсоюза Министерства энергетики
5 Ғ.Р. Равшанбеков Член Наблюдательного совета АО  «ТЭС»

 

Members of the Supervisory Board

FULL NAME Position Main workplace
1 A.T. Djuraev Chairman of the Supervisory Board JSC "TPP"
2 B.D. Kariev Member of the Supervisory Board Ministry of Economic Development and Poverty Reduction
3 R.M. Mamadaliev Member of the Supervisory Board Ministry of Energy
4 Sh.T. Qurbanov Member of the Supervisory Board Department of Energy Trade Union Chairman
5 G'.R. Ravshanbekov Member of the Supervisory Board JSC "TPP"